ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookYoutubepicture

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแก้ไขปฏิทินปฏิบัตงานโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1/2558

อ่านต่อ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดงานกีฬาประเพณีสัมพันธ์ ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

อ่านต่อ

09. 2015